50 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej

50_zlot_przod_myszkow.jpg

Poniżej publikujemy ramowy harmonogram aktywności turystycznej na 50 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK „Myszków 2010” opracowany przez Komandora Zlotu Mariana Kotarskiego.

harmonogram.pdf

29 maja - 6 czerwca 2010 r.

Myszków

Klub Osiedlowy PTTK "M-2"organizuje 50-ty ogólnopolski zlot szkoleniowy przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Myszkowie.
Udadzą się tam także przodownicy turystyki kolarskiej z naszego klubu.
Wszystkich, którzy razem z nami chcą wziąć udział w tej niezapomnianej imprezie i przemierzać na rowerze Jurę Krakowsko-Częstochowską prosimy o kontkat z nami (sktrdoktorek@wp.pl) i jak najszybsze wysłanie do organizatora swojego zgłoszenia. My już to zrobiliśmy!

regulamin zlotu:

karta zgłoszeniowa:

źródło: http://ktkol.pl