DOKTOREK

Na podstawie tego, że sobie zyczę (a co :D) Odwołuję ze stanowiska sekretarza Joannę Trętowską, z funkcji z-cy prezesa Mariusza Kozaczuka. Równocześnie powołuję na funkcję viceprezesa Pawła Jóźwika, na funkcję programowego Sławomira Papakula i Wojciecha Ziółkowskiego.