Trasa Lacka

[ 48 km ]

lacka.png
Trasa prowadząca wprost do pałacu w Mordach, zbudowanego w XVIII wieku dla hrabiego Ciecierskiego, w miejscu dawnego dworu obronnego, po którym zostały ślady fos i wałów. Do pałacu prowadzi barokowa brama, przeważnie zamknięta, dlatego aby wejść na teren pałacu proponuję skręcić w pierwszą uliczkę za pałacem, gdzie naprzeciwko posterunku policji znajduje się zawsze otwarta furtka. Gdy już tam się znajdziemy, warto oprócz zwiedzania pałacu, udać się na przechadzkę po pałacowym parku i mostach nad stawami. W Mordach warty zwiedzenia jest też barokowy kościół z tego samego wieku co pałac. Można tam zobaczyć obrazy J. Buchbindera, malarza żydowskiego urodzonego w tym mieście, a wykształconego staraniem Zembrzuskich, właścicieli Mordów. Po trasie, w Czołomyjach zachowały się resztki dawnego grodziska.

Pozostałe trasy: