Zbiórka funduszy

znak_ptk_zloty_m.jpg

W sobotę 13 września Zarząd SKTR Doktorek, zdecydował o finansowym wsparciu wykonania sztandaru siedleckiego oddziału PTTK z okazji 100 - lecia jego istnienia.
Gest ten zostanie upamiętniony w postaci symbolicznego gwoździa umieszczonego w drzewcu sztandaru.
Z tej okazji prosimy wszystkich członków klubu o wpłacanie datków w wysokości min. 15 zł do pełniącego funkcję skarbnika kol. Pawła w terminie do 31 października.

Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się walnym zebraniu członków SKTR Doktorek (08 XI w Nowosielcu koło Łosic), na którym m.in. przedstawione zostanie sprawozdanie finansowe klubu za rok 2008, podsumujemy miniony sezon rowerowy, ustalimy kalendarz imprez na 2009 rok oraz zastanowimy się nad podziałem obowiązków w kolejnym sezonie.
Obecność obowiązkowa!

Po zakończonym zebraniu zapraszamy na część nieoficjalną.