I wycieczka: Miejsca walki o niepodległość Polski

W dniu 27 maja odbył się kolejny organizowany przez nas rajd. Jednak ten był troszkę inny od pozostałych, gdyż w trakcie przejazdu chcieliśmy zobaczyć miejsca związane z walką o niepodległość Polski i uczcić 100 rocznicę jej odzyskania.

Jak zawsze uczestnicy zebrali się koło siedziby PTTK i w składzie 14 osobowym wyruszyli w drogę. Na trasie rajdu byliśmy w miejscach związanych  z odzyskaniem niepodległości. O każdym z tych miejsc ciekawie opowiadał pan Mirosław. Przytaczał epizody z historii związane z danym miejscem. W ramach wycieczki odwiedziliśmy  Iganie Nowe – pomnik upamiętniający bitwę pod Iganiami 10 kwietnia 1831 roku, pamiątkowy obelisk poświęcony Tadeuszowi Kościuszce a ufundowany przez mieszkańców wsi Kopcie, miejsce w którym został aresztowany Władysław Rawicz – dworek Oborskich w Proszewie. Zatrzymaliśmy się również przy skansenie w Nowej Suchej, gdzie znajduje się chałupa, w której ukrywał się ks. Stanisław Brzóska. Odwiedziliśmy również miejsce w Bojmiu związane z działaniami w czasie pierwszej wojny światowej.

Oprócz miejsc historycznych poznaliśmy również wiele ciekawostek geograficznych i etnograficznych znajdujących się na trasie rajdu.

Pogoda dopisywała, grupa była bardzo zdyscyplinowana, a za razem wprawiona w pokonywaniu tras rowerowych, więc wszystko przebiegało sprawnie. Jak się wydaje wszyscy byli zadowoleni i wyrażali chęć wzięcia udziału w następnych tego rodzaju wycieczkach.

Zdjęcia z rajdu: