Majowa Wycieczka Rowerowa "Warmia" - zaproszenie

Zapraszamy na nasz kolejną wycieczkę rowerową. Tym razem pojedziemy na Warmię


1. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek”
- Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
2. KIEROWNICTWO RAJDU
- komandor rajdu: Halina Szaniawska
3. CEL RAJDU:
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie SKTR Doktorek
5. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia należy kierować do kol. Ryszarda Kruka tel.606 668 111 email: ryszard_kruk@o2.pl
- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
- Koszt rajdu: ok. 250 PLN
6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW (w ramach w/w opłaty):
- 3 noclegi w ośrodku wczasowo-wypoczynkowym
- przejazd uczestników na trasie Siedlce - Kretowiny
7.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- posiadanie leg. szkolnej lub dowodu osobistego oraz legitymacji PTTK( dotyczy członków PTTK )
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim i na odwrót.
- ubezpieczenie : każdy członek PTTK z ważną legitymacją PTTK jest ubezpieczony. Osoby, które nie są członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu.


PROGRAM RAJDU:
DZIEŃ 1. 30 kwietnia - czwartek
Zbiórka uczestników o godz. 16.30 zapakowanie rowerów na pojazdy i przejazd do miejscowości Kretowiny
DZIEŃ 2. 1 maja - piątek
Pobudka godz. 8.00. Godz. 9.00 wyjazd na trasę.
Trasa: Kretowiny, Wilnowo, Boguchwały, Ponary, Roje, Niebrzydowo Wielkie, Strużyna, Markowo, Łączno, Morąg, Kretowiny.
DZIEŃ 3. 2maja - sobota
Pobudka godz. 8.00. Godz. 9.00 wyjazd na trasę.
Trasa: Kretowiny, Mostkowo, Łukta, Worliny, Łęguty, Gietrzwałd, Kretowiny.
DZIEŃ 4. 3maja - niedziela
Pobudka godz. 8.00. Godz. 9.00 wyjazd na trasę.
Trasa: Kretowiny, Żabi Róg, Ruś, Prosno, Tarda, Zatoka, Miłomłyn, Kretowiny.
Po powrocie z trasy zapakowujemy rowery na pojazdy i powracamy do Siedlec.


Z rowerowym pozdrowieniem - komandor Halina.