Majowy rajd rowerowy - Góry Świętokrzyskie - zaproszenie

01-05.05.2013 (środa-niedziela)

Góry Świętokrzyskie

Jak co roku zapraszamy do spędzenia czynnie długiego weekendu majowego.
Tym razem propozycja zwiedzenia ciekawych miejsc w okolicy Gór Świętokrzyskich.

Regulamin:

1. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek”
- Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach

2. KIEROWNICTWO RAJDU:
- Komandorzy: Emil Czarnocki, Jacek Grabowski

3. CEL RAJDU:
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
- poznanie walorów przyrodniczych i historii Gór Świętokrzyskich.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie SKTR Doktorek

5. WPISOWE I ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia należy kierować do komandora rajdu mailem : e-mailjacka@wp.pl lub telefonicznie : 508 587 221 w terminie nieprzekraczalnym do 1 kwietnia 2013
- Zgłoszenie ważne po wpłaceniu zaliczki w wysokości 120zł.
- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
- Koszt rajdu: 300 zł/os. dla członków SKTR Doktorek, pozostali 305 zł/os.

6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW (w ramach w/w opłaty):
- Przejazd i transport rowerów tam i z powrotem,
- 4 noclegi w gospodarstwie agroturystycznym,
- opieka przewodnicka na trasie,
- ognisko i kiełbaska do ogniska,
- bilety wstępu do parku rozrywki i kopalni krzemienia pasiastego.

7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
- posiadanie leg. szkolnej lub dowodu osobistego oraz legitymacji PTTK( dotyczy członków PTTK )
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim i na odwrót.
- ubezpieczenie : każdy członek PTTK z ważną legitymacją PTTK jest ubezpieczony. Osoby, które nie są członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu.


Program rajdu:

Dzień 1 (środa) –wyjazd :
Zbiórka w rano o 8:30 (ul. Sobieskiego) obok garażu Emila.
Pakujemy się i ok. godz. 9.00 ruszamy samochodami do Pawłowa. Po przybyciu na miejsce zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze” ( http://noclegi-zacisze.weebly.com/ ). Krótka wycieczka po okolicy. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Dzień 2 (czwartek) –Łysa Góra:
Rano pobudka i krótka gimnastyka. Śniadanie i o 10:00 wyjazd na trasę:
Pawłów - Nowa Słupia – Milanowska Wólka – Huta Nowa – Łysa Góra – (pieszo) - Nowa Słupia - Pawłów (ok 50 km )

Dzień 3 (piątek) –Park rozrywki „Sabat Krajno”:
Rano pobudka i krótka gimnastyka. Śniadanie i o 10:00 wyjazd na trasę:
Pawłów - Bodzentyn – Św. Katarzyna – Krajno (Park rozrywki: http://www.sabatkrajno.pl/ ) – Bodzentyn – Stary Bostów – Pawłów (ok. 55 km )

Dzień 4 (sobota) –Kopalnia krzemienia pasiastego – Krzemionki Opatowskie:
Rano pobudka i krótka gimnastyka. Śniadanie i o 10:00 wyjazd na trasę:
Pawłów – Kałków – Kunów – Ostrowiec Świętokrzyski – Sudół ( kopalnia krzemienia pasiastego: http://krzemionki.pl/ ) – Ostrowiec – Pawłów ( ok. 60 km )

Dzień 5 (niedziela) –Powrót
Rano pobudka i krótka gimnastyka. Śniadanie i powrót do Siedlec.


Zapraszamy!