Majowy Rajd Rowerowy "Suwalszczyzna 2014" - regulamin

30.04-04.05.2014 (środa-niedziela)

Suwalszczyzna1. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek”
- Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
2. KIEROWNICTWO RAJDU:
- Komandorzy:
komandor rajdu: Andrzej Pieniak
zastępca komandora: Mariusz Kozaczuk
3. CEL RAJDU:
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
- poznanie walorów przyrodniczych i Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie SKTR Doktorek
5. WPISOWE I ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia należy kierować do komandora rajdu mailem :andpien@poczta.onet.pl lub telefonicznie 504227872 w terminie nieprzekraczalnym do 23 marca 2014 r.
- Zgłoszenie ważne po wpłaceniu zaliczki w wysokości 120zł.
- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
- Koszt rajdu: ok. 300 zł/os. dla członków SKTR Doktorek, pozostali 305 zł/os.
6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW (w ramach w/w opłaty):
- Przejazd i transport rowerów tam i z powrotem,
- 4 noclegi w domu nad jeziorem w miejscowości Czarnakowizna ok. 8 km od Suwałk.
- opieka przewodnicka na trasie,
- ognisko i kiełbaska do ogniska.

7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
- posiadanie leg. szkolnej lub dowodu osobistego oraz legitymacji PTTK( dotyczy członków PTTK )
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim i na odwrót.
- ubezpieczenie : każdy członek PTTK z ważną legitymacją PTTK jest ubezpieczony. Osoby, które nie są członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu.
9. PROGRAM RAJDU
Dzień 1 (środa - 30 kwietnia)
Godz. 15.30 zbiórka (ul. Sobieskiego) obok garażu Emila. Pakowanie bagaży i rowerów, wyjazd samochodami do miejscowości Rutka niedaleko Jeleniewa. Po przyjeździe zakwaterowanie w gospodarstwo agroturystycznym „Głazowisko” (http://www.glazowisko.pl/index.html), kolacja.

Dzień 2 (czwartek - 1 maja) - Suwalski Park Krajobrazowy
Rano godz. 8.00 pobudka oraz gimnastyka krótka. Godz. 9.00 - wyjazd na trasę:
Agroturystyka Głazowisko w Rutce – Turtul – Kruszki – głazowisko Bachanowo – Bachanowo – Błaskowizna – Wodziłki – Głazowisko Łopuchowo – Mierkinie – Stara Hańcza – Jezioro Hańcza – Dzierwany – Cisówek – Łopuchowo – Smolniki – Udziejek – Czajewszczyzna – Góra Zamkowa – Szurpiły – Agroturystyka Głazowisko w Rutce.
Dystans ok. 50 km.
Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Dzień 3 (piątek - 2 maja) – Wigierski Park Narodowy
Rano godz. 8.00 pobudka oraz gimnastyka krótka. Godz. 9.00 - wyjazd na trasę:
Rutka – Szurpiły – Kazimierówka – Jeleniewo – Prudziszki – Białorogi – Szwajcaria – Osinki – Okuniowiec – Nowa Wieś – Huta – siedziba Wigierskiego PN w Krzywem - droga Bindasowa – dolina rzeki Czarnej Hańczy (tzw. Kładka) – jezioro Muliczne – Słupie – jezioro dystroficzne Suchar Wielki – Gawrych Ruda - Bryzgiel - Czerwony Krzyż – Czerwony Folwark - Wigry – Tartak - Leszczewo - Kościelna Droga – Nowa Wieś – Osinki – Prudziszki – Jeleniewo – Rutka.
Dystans ok.90 km.

Dzień 4 (sobota – 3 maja) – Puszcza Romincka
Rano godz. 8.00 pobudka oraz gimnastyka krótka. Godz. 9.00 - wyjazd na trasę:
Agroturystyka Głazowisko w Rutce – Turtul – Kruszki – Iwaniszki – Olszanka – Przerośl – Stańczyki – Degucie – Żytkiejmy – Głazy Wilhelma – rez. Boczki i Czerwona Struga – Bludzie Małe – Żabojady – Linowo – Przerośl - Rutka.
Dystans ok.70 km.

Dzień 5 ( niedziela - 4 maja)
Rano - pobudka oraz gimnastyka krótka. Śniadanie pakowanie rowerów i powrót do Siedlec.