Oświadczenie

W związku z ostatnimi wydarzeniami, Zarząd Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek” w Siedlcach oświadcza, że Pan Andrzej Borowski nie był i nie jest członkiem klubu „Doktorek” oraz nie jest upoważniony do występowania w imieniu naszego klubu.
SKTR „Doktorek” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu działalności Pana Borowskiego, który bezprawnie posługuje się nazwą i logiem klubu.
Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej rozważa wyciągnięcie konsekwencji prawnych w tej sprawie.