Rowerem do Janowa Podlaskiego - zaproszenie

Zapraszamy na nasz kolejny rajd rowerowy. Tym razem pojedziemy do Janowa Podlaskiego

1. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek”
- Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
2. KIEROWNICTWO RAJDU
- komandor rajdu: Ryszard Kruk
3. CEL RAJDU:
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W rajdzie mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie SKTR Doktorek
5. WPISOWE I ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia i wpisowe w kwocie 50 zł należy kierować do komandora rajdu do dnia 1.08.2014 r. tel.606 668 111
- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
- Koszt rajdu: ok. 100 PLN
6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW (w ramach w/w opłaty):
- opieka przewodnicka na trasie,
- ognisko
7.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- posiadanie leg. szkolnej lub dowodu osobistego oraz legitymacji PTTK( dotyczy członków PTTK )
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- przestrzeganie poleceń kierownictwa rajdu
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim i na odwrót.
- ubezpieczenie : każdy członek PTTK z ważną legitymacją PTTK jest ubezpieczony. Osoby, które nie są członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu.

PROGRAM RAJDU:
DZIEŃ 1. 15 sierpień - Piątek
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 na ul. Świrskiego 35 pod PTTK i wyjazd.
Trasa: Siedlce, Stok Lacki, Radzików Wielki, Łosice, Chotycze, Hruszniew, Terlików, Zabuże. Nocleg w gospodarstwie agroturystycznym Zabuże 42 ok. 70 km.
DZIEŃ 2. 16 sierpień - Sobota
Pobudka godz. 8.00. Godz. 9.00 wyjazd na trasę.
Trasa: Zabuże, Serpelice, Borsuki, Gnojno, Stare Buczyce, Janów Podlaski, Wygoda - zwiedzanie hodowli koni, powrót do Zabuża ok. 60 km.
DZIEŃ 3. 17 sierpień - Niedziela
Pobudka godz. 8.00. Godz. 9.00 wyjazd na trasę.
Trasa: Zabuże, Mierzwice, Fronołów, Korczew, Siedlce ok. 70 km.

Z rowerowym pozdrowieniem - komandor Rysiek.