Walne zebranie członków klubu - zaproszenie

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKTR Doktorek na zebranie, które odbędzie się dnia 14 listopada o godz. 17 w siedzibie
Centrum Informacji Turystycznej ul. Pułaskiego 7.

W planie zebrania:
- omówienie wycieczek rowerowych w roku 2015
- sprawozdanie z finansów klubu
- planowanie wycieczek rowerowych w 2016 r.
- sprawy różne

Ryszard Kruk