Walne zebranie członków klubu - zaproszenie

27.11.2010

Siedlce, Borki Siedleckie

W dniu 27 listopada w odziale PTTK "Podlasie" w Siedlcach odbędzie się coroczne zebranie Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej.
Zarząd klubu prosi wszystkich członków o przybycie na zebranie i przygotowanie propozycji rajdów na sezon 2011.

Zebranie rozpoczyna się o godzinie 16:00

W programie zebrania:
- podsumowanie dotychczasowej działalności klubu
- sprawozdanie finansowe skarbnika
- dyskusja na temat zmian w statucie klubu
- ustalenie kalendarza imprez na rok 2011
- sprawy różne

Po zebraniu, w Borkach Siedleckich odbędzie się część nieoficjalna.