Walne zebranie członków klubu

14.XI.2009 r. godzina 16:00

W dniu 14 listopada 2009 roku w siedzibie Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, odbyło się Walne Zebranie Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej "Doktorek".
Podsumowano działalność Klubu w sezonie 2009, ustalono kalendarz imprez na rok 2010 oraz powołano nowy Zarząd w składzie:

- prezes: Wojciech Żiółkowski
- vice prezes: Mariusz Kozaczuk
- sekretarz: Joanna Trętowska
- skarbnik: Paweł Jóźwik
- kronikarz: Iwona Myrcha
- członek: Patryk Kamiński

Po obradach członkowie Klubu oraz zaproszeni goście uczestniczyli w części nieoficjalnej w Borkach Siedleckich, gdzie bawili się do białego rana!