Zebranie członków klubu

W dniu 24.01.2019 odbyło się zebranie członków klubu z Panią Prezes PTTK Oddział Siedlce.

Poruszono następujące sprawy:

1. Omówienie publikacji dotyczącej 110 lat działalności Oddziału PTTK Siedlce.

2. Kursy na przodowników turystyki kolarskiej.

3. Sprawa koszulek klubowych.