Zebranie członków klubu

Dnia 17 listopada 2018 r odbędzie się Walne Zebranie Członków SKTR Doktorek w siedzibie PTTK ul.Rynkowa 24 o godz. 17.00

Prezes SKTR Doktorek
Ryszard Kruk