Zeranie wszystkich członków Klubu

Dnia 6 lutego 2017 roku o godz. 18 w siedzibie Pttk na ul. Rynkowej 24
odbędzie się zebranie dotyczące wyboru kandydatów na Zjazd Pttk.

Prezes SKTR Doktorek
Ryszard Kruk